Actualitat

L’escalfament global

Escola Natura

Mare Terra Fundació Mediterrània treballa per fer front a la problemàtica social i ambiental, amb un objectiu comú, arribar al desenvolupament sostenible. I és sota aquesta premissa que, des de fa més de vint anys, aposta per l’educació ambiental.

Educació Ambiental

9 juliol 2020

La informació sobre el clima i sobre com s’està produint el canvi climàtic sempre és complicada de representar. Hi ha moltes dades, de molts anys i amb grans oscil·lacions, i es fa difícil veure i entendre la tendència.

Ed Hawkins, professor de la Universitat de Reading, al Regne Unit, i un dels autors principals del sisè informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), va idear al 2018 una manera de representar gràficament les dades que fa evident el seu significat. Tres anys després, els meteoròlegs segueixen compartint els seus codis de barres per exemplificar la crisis climàtica i conscienciar sobre l’escalfament global.

Els gràfics són barres del clima que defineixen els diferents anys i presenten un color en base a la seva temperatura mitjana. El que s’observa són els rangs anòmals, que és com es separa o desvia del valor de referència (temperatura mitjana durant un període de referència de 30 anys). Els tons blaus indiquen anomalies negatives o més fredes, i els vermells anomalies positives o més calentes. Com més línies vermelles tingui un gràfic, significa que més calenta va estar l’atmosfera, amb temperatures per sobre la mitjana.

Amb la campanya #ShowYourStripes, Ed Hawkins busca conscienciar la població dels efectes del canvi climàtic a diferents punts del món.

En el cas de Catalunya, el mateix Meteocat va ser el primer que va posar les barres climàtiques tant del conjunt català com d’alguns observatoris importants, com l’Observatori Fabra o l’Observatori de l’Ebre. Des d’avui però, es poden consultar aquestes gràfiques de gairebé qualsevol punt de la geografia catalana gràcies a Marc Lemus, geògraf i investigador predoctoral del Departament de Geografia de la UB, un apassionat de la climatologia que ha elaborat les gràfiques en obert, en base a les sèries històriques que proporciona el Meteocat.