Actualitat

Agència de la Natura

Escola Natura

Mare Terra Fundació Mediterrània treballa per fer front a la problemàtica social i ambiental, amb un objectiu comú, arribar al desenvolupament sostenible. I és sota aquesta premissa que, des de fa més de vint anys, aposta per l’educació ambiental.

Educació Ambiental

26 juny 2020

El passat dimecres 17 de juny, el ple del Parlament va aprovar la creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya, a partir d’una proposició de llei que va sorgir al Parlament l’any 2017.

L’objectiu d’aquesta agència és protegir, planificar, restaurar, millorar i estudiar el medi natural de Catalunya, tant en l’àmbit continental com en el marí. La finalitat és aconseguir un model d’organització àgil i eficaç amb independència pressupostària.

Les polítiques ambientals han adoptat un paper residual en relació a l’assignació pressupostària i al grau de prioritat que se’ls hi ha donat. Ara l’Agència disposarà, a part de rendes pròpies, de recursos de pressupostos de la Generalitat i dels procedents del fons de patrimoni natural.

L’Agència de la Natura planificarà i gestionarà els espais naturals i tindrà l’autoritat ambiental sobre la Xarxa Natura 2000, treballant d’acord amb un programa aprovat cada sis anys i amb objectius biennals. Tot i això els boscos privats i municipals continuaran depenent del Departament d’Agricultura, fet que ha provocat que hi hagi detractors d’aquest nou organisme, que consideren que s’ha tramitat amb falta de difusió i de participació territorial.

Els alcaldes d’Espot, Esterri d’Àneu, Farrera, la Guingueta, Llavorsí, Soriguera, Tírvia i Vall de Cardós, pagesos i propietaris forestals, consideren que el nou organisme és una imposició i que no se’ls ha tingut en compte, fent que tinguin una representació molt minoritària en els organismes rectors de l’Agència. Per contra, més de 100 entitats recolzen l’organisme i ho fan a través d’un manifest promogut per la Xarxa per a la Conservació de la Natura.

En aquest manifest un dels punts clau és el fet d’instar a que l’Agència de la Natura esdevingui una organització amb un caràcter transversal, vinculant altres polítiques ambientals i sectorials històricament descoordinades, a la vegada que és necessari que assumeixi, la funció de donar suport real a les entitats del tercer sector i facilitar la seva interlocució amb les administracions.