El Mar Menor és la llacuna d'aigua salada més gran d'Europa. Situada a la costa de la Regió de Múrcia, és un tresor natural. Actualment es troba greument amenaçada a causa de l'impacte de l'activitat agrària i la pressió urbanística. Una crisi...