Actualitat

El 70% de l’alumnat té dificultats per reciclar a casa
reciclar_casa

Mare Terra Fundació Mediterrània

El treball de Mare Terra Fundació Mediterrània és incessant, constant en el temps i efectiu en una societat que demana un món més net, sostenible i solidari.

Educació Ambiental | Notícies

2 desembre 2020

Són resultats de les classes de 3r d’ESO de l’INS Pons d’Icart, de l’enquesta que va realitzar Mare Terra

El 85% de l’alumnat de 3r d’ESO de l’INS Pons d’Icart assegura ser conscient de la importància de la recollida selectiva, però el 70% asseguren que encara tenen dificultats a casa per separar correctament els residus, principalment per la falta d’espai.

Mare Terra Fundació Mediterrània, a través de l’enquesta realitzada, ha pogut saber que el que més reciclen són els envasos (68%), paper (61%) i vidre (59%). El que menys és l’oli de cuinar (48%) i les piles (36%). També s’ha pogut constatar que falta coneixement sobre el funcionament de les deixalleries mòbils entre l’alumnat jove. Tot i que el 61,8% de l’alumnat afirma que, des de casa seva, han portat residus a les deixalleries mòbils de la ciutat, en un elevat percentatge responen erròniament que aquestes estan obertes tota la nit (33%) o bé que es mantenen tota la setmana al mateix lloc (50%).

Molt per a treballar

Les xifres demostren que el jovent està conscienciat sobre la separació de residus i la recollida selectiva, però també ens revelen que, alhora de portar-la a terme, segueixen vigents moltes dificultats.

Encara és necessari buscar maneres i sistemes que permetin a la població separar residus amb menys espai, i que calen habilitar més punts per llençar l’oli de cuinar, o bé donar més informació sobre els existents. A més a més, és important impulsar iniciatives informatives i de conscienciació sobre les deixalleries mòbils, ja que aquestes tenen un paper clau en el reciclatge dels residus urbans.

L’educació ambiental de Mare Terra

Aquesta enquesta es va realitzar dins el marc del projecte d’Aprenentatge i Servei que l’alumnat fa amb Mare Terra Fundació Mediterrània. Prèviament al qüestionari, la classe va sortir al riu Francolí per fer una recollida de brossa i, després, van poder portar a la pràctica la recollida selectiva, separant els residus agafats a l’Escola Natura Francolí. En total es van recollir 450 litres de brossa al llarg de la riba del riu. El 60% de residus eren resta, i el 28% envasos.

MareTerraFundacioMediterrania_recollida_brossa_Francoli