Actualitat

Salvem els aiguamolls per a salvar el planeta
MareTerra_DiaMundialHumedales

Mare Terra Fundació Mediterrània

El treball de Mare Terra Fundació Mediterrània és incessant, constant en el temps i efectiu en una societat que demana un món més net, sostenible i solidari.

Educació Ambiental | Notícies

2 febrer 2022

El dia 2 de febrer se celebra el Dia Mundial dels aiguamolls, uns escenaris naturals de gran valor ecològic i d’alta importància per a frenar l’emergència climàtica. Des de l’any 1900, s’han destruït el 64% dels aiguamolls. I potser, el principal problema que causa la seva desprotecció, és la desconeixença que hi ha sobre ells.

Què són els aiguamolls?

Els aiguamolls són extensions de pantans o altres superfícies cobertes d’aigua, siguin naturals o artificials, permanents o temporals, estancades o corrents. Per tant, els aiguamolls poden ser molt diferents, però sempre tenen un aspecte en comú: l’aigua és la seva característica més important. A més a més, són un lloc clau en les rutes migratòries de moltes aus.

Els tipus d’aiguamolls

Els aiguamolls es poden classificar segons diversos criteris:

  • Segons la morfologia: general, principalment per a la divulgació.
  • Segons el seu origen i l’ús que se’n fa de l’aigua (criteri hidrogenètic).
  • Segons la seva funció:  ecològic, hàbitats, conservació.
  • O bé segons la gestió que se’n pugui fer.

La importància dels aiguamolls pel medi ambient

Els aiguamolls són vitals per la supervivència humana i mediambiental. Són l’origen de la diversitat biològica, importants fonts d’aigua i de productivitat primària, de la qual depenen molts vegetals i espècies.

Els aiguamolls són un subministrament d’aigua dolça, aliments i biodiversitat. Cobreixen un valuòs paper en el cicle hidrològic al regular els fluxos d’aigua,  reduint els efectes de les inundacions. També serveixen d’hàbitat per a una gran varietat d’espècies de fauna i flora.

A més a més, els aiguamolls regulen les emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera i, per tant, poden jugar un paper clau en la lluita contra el canvi climàtic.

En el Dia Mundial dels Aiguamolls hem de reclamar polítiques i mesures que vetllin i siguin efectives en termes de conservació, protecció i restauració. Els aiguamolls són sinònim de vida, i hem de salvar-los per a salvar el planeta.