Actualitat

Científics per un dia a l’Escola de Natura

Escola Natura

Mare Terra Fundació Mediterrània treballa per fer front a la problemàtica social i ambiental, amb un objectiu comú, arribar al desenvolupament sostenible. I és sota aquesta premissa que, des de fa més de vint anys, aposta per l’educació ambiental.

Escola Natura

12 maig 2021

El cicle del tercer de primària de l’escola Pax va venir, en tres dies diferents, a fer de científics per un dia i apropar-se així al riu Francolí.

La sortida va començar a l’Escola de Natura Centre de Interpretació Francolí, on els i les alumnes van poder conèixer la maqueta de la conca hidrogràfica del Francolí i veure l’impacte que ha sofert el riu al llarg del temps.

Abans d’entrar al riu, les educadores vam mostrar com es podia mesurar la temperatura i la utilitat de les tires colorimètriques per analitzar el pH i la duresa de l’aigua, anàlisis que vam fer de forma conjunta amb cada grup.

Després ja tots i totes vam entrar al riu. Amb l’ajuda de les professores es van realitzar les mesures d’amplada, profunditat i velocitat. Però la part que més van gaudir va ser l’anàlisi de macroinvertebrats dins el riu, on amb safates es recollien mostres de l’aigua que permetien a ull nu identificar les diferents espècies localitzades.

El taller també va permetre debatre amb l’alumnat la qualitat de l’aigua del riu i la importància del seu manteniment, prenent consciència de la problemàtica de les tovalloletes que van a parar al riu i de la importància dels petits gestos, a favor del medi ambient, que es poden fer de forma individual des de casa.