Actualitat

Què pots fer pel canvi climàtic?

Mare Terra Fundació Mediterrània

El treball de Mare Terra Fundació Mediterrània és incessant, constant en el temps i efectiu en una societat que demana un món més net, sostenible i solidari.

Notícies

18 desembre 2020

L’adaptació als impactes és clau per avançar

La capacitat d’adaptació, en termes d’emergència climàtica, és com els sistemes naturals o humans s’ajusten al canvi climàtic i als seus impactes, per moderar els danys o aprofitar les oportunitats.

Aquest procés ha de permetre a la ciutadania aplicar mesures que ajudin a reduir la vulnerabilitat, conseqüència tant dels impactes actuals del canvi climàtic com dels riscos  del futur. L’adaptació afecta directament a quatre àmbits que tenen incidència en la població: social, territorial, econòmic i ambiental.

Englobant tota aquesta problemàtica, arrenca un procés participatiu per planificar la nova Estratègia catalana d’adaptació al canvi per al període 2021-2030 (ESCACC30).

L’estratègia es fonamenta en tres eixos:

Aigua, aliments i boscos

Segons l’informe “Estat de la Natura a Catalunya 2020”, Catalunya és un país cada cop més forestal. Tot i això, aquest augment  no significa un increment de la millora de la biodiversitat. L’excés de boscos joves sense una gestió forestal orientada a accelerar la successió ecològica i la manca de boscos madurs, fa que no es registrin millores importants en les espècies d’animals d’ambients forestals. Els impactes del canvi climàtic en aquests ecosistemes incrementen el seu nivell de vulnerabilitat.

Infraestructures

És un dels punts clau, ja que hi ha una manca de coneixement sobre la vulnerabilitat de les infraestructures en general, i de transport i mobilitat en particular (xarxes viàries i ferroviàries). Efectes com l’augment de la temperatura, del fenòmens climàtics extrems o del nivell del mar fan que l’increment de la vulnerabilitat de les infraestructures sigui un problema social.

Agenda urbana i rural

S’ha apostat perquè  l’Agència Urbana sigui un mecanisme  que faciliti l’adaptació als impactes del canvi climàtic, amb exemples com serveis urbans més eficients i sostenibles, i el desenvolupament d’ús d’energies renovables. Pel que fa al medi rural, els impactes de sequeres severes, pluges torrencials, gelades tardanes o avançament de collites, fa que els tres pilars bàsics -agricultura, gestió forestal i ramaderia- incrementin la seva vulnerabilitat.

Per a cada eix es farà un seminari en línia amb experts i una sessió de debat. La participació en línia es farà mitjançant un qüestionari per conèixer quins són els impactes del canvi climàtic que més prioritzen les persones, i un espai per recollir les propostes sobre els diferents eixos de debat.

Des de la nostra Fundació creiem que és una oportunitat que no podem deixar perdre, ser actius i dir la nostra en un fet que és tan important en el futur de les nostres vides.