Ull amb la calor i les mascotes

Notícias
Es va publicar el divendres, 28 juny 2019
AddThis Social Bookmark Button

L'onada de calor també fa patir els animals de companyia i els veterinaris recomanen seguir unes pautes durant tot l'estiu.

En primer lloc, és important conèixer les característiques de l'animal. Alguns gossos i gats, per exemple, són de races que no estan del tot adaptades al nostre clima, com les originàries dels països nòrdics. D'altres, com els gossos braquicèfals o xatos (bulldogs, bòxers, carlins, etc.) poden presentar problemes respiratoris que s'aguditzen amb la calor.


Cal tenir en compte que les mascotes no suen, és a dir, no perden calor a través de l'evaporació de la suor sobre la pell, com succeeix en els humans. Per produir el mateix efecte, baixar la temperatura corporal, es veuen obligats a panteixar de forma constant. En gran mesura, aquesta funció es produeix per l'efecte radiador de la seva llengua i de les seves vies respiratòries.


Quan en un gos la temperatura interior s'apropa a la exterior amb 38 ºC o 39 ºC, aquest respira cada vegada més fort i s'allarga i s'eixampla la seva llengua per fer-ho de forma més eficaç. Però quan el seu cos supera aquesta temperatura, per exemple, dins d'un cotxe, la "refrigeració" es torna insuficient i la seva temperatura corporal pot disparar-se.


Si s’assoleixen els 42 ºC o més, poden bloquejar-se els sistemes vitals del nostre animal de companyia, inclús de manera irreversible, el que es coneix com a "cop de calor". Per això, mai hem de deixar a un gos en un vehicle ni en un lloc tancat, ni tan sols amb les finestres obertes, ja que l'"efecte forn" també eleva la calor corporal.


Hi ha altres circumstàncies que també poden ser perilloses. Així, s'ha d'evitar treure els gossos a fer exercici en les hores centrals del dia. Encara que es mostrin animats al principi i sembli que estan bé, els símptomes poden trigar una estona a aparèixer. Les situacions estressants també son perjudicials, ja que n’augmenten el metabolisme i, per tant, el calor corporal.


Aquestes precaucions s'han d'extremar en el cas dels "gossos xatos". A causa de la seva anatomia, aquests cans tenen una dificultat notable en el pas d'aire. De nas curt i estret, tenen el paladar llarg i, encara que resulta suficient per respirar en condicions òptimes, no els permet "refrigerar-se" adequadament. Per aquesta raó, s'angoixen, situació que els porta a intentar respirar més fort, entrant en un cercle viciós que cal trencar per posar-lo fora de perill.


Què fer davant un cop de calor?


Si no hem pogut evitar una situació nociva per a la nostra mascota, cal actuar el més aviat possible per abordar els símptomes i restablir la salut i el benestar de l'animal.


Els passos a seguir són: portar-lo a un lloc fresc; calmar-lo; i mullar-lo amb aigua no molt freda, especialment, les potes, el cap i les zones on no té pèl.


Després d'un episodi d'aquest tipus, és important visitar al veterinari. Tot i que les condicions hagin millorat, pot haver lesions en el cervell i en òrgans interns, indetectables o que no es manifestin fins al cap d'unes hores.

Se mantiene el aviso por contaminación

Notícias
Es va publicar el dijous, 27 juny 2019
AddThis Social Bookmark Button

Se mantiene activado el aviso preventivo por contaminación atmosférica con el fin de reducir las emisiones de contaminantes y evitar evitar así episodio ambiental. El aviso preventivo conlleva:

 • Indicar en los paneles luminosos de los principales ejes viarios que el nivel de contaminación es elevado
 • Informar a la ciudadanía para que priorice el uso del transporte público para con el vehículo privado
 • Notificar a las actividades industriales y obras públicas y de generación eléctrica que activen los protocolos de trabajo previstos en estos casos
 • Recomendar a los municipios que detengan o reduzcan las actividades u obras con materiales pulverulentos

La medida se toma por causa de los niveles bastante elevados de contaminación por partículas de diámetro inferior a 10 micras (PM10) medidos, debido a una intrusión de polvo africano que afecta al país desde el día de San Juan y de la poca dispersión atmosférica que se prevé para hoy.

En los últimos tres días se han produjeron siete superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de la Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica (XVPCA) de toda Cataluña, dos de las cuales ayer, en Manresa y Sant Esteve de la Sarga (Observatorio del Montsec). L
a Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático hará un seguimiento diario exhaustivo de los niveles y valorará si es necesario activar un episodio de contaminación por partículas -que no conlleva restricciones de vehículos-, o bien desactivar el aviso preventivo.
Se recomienda:

 • Ir a pie o en bicicleta escogiendo calles poco frecuentadas por el tráfico.
 • Utilizar el transporte público.
 • Reducir los desplazamientos en vehículo privado (si es posible, trabajar a distancia, variar el horario de trabajo a cambio de viajar en transporte público, trabajar en otro lugar de la empresa, más cerca de casa ...).
 • Utilizar el coche compartido.
 • Realizar una conducción eficiente (arranque suave, reducir la velocidad, utilizar el freno motor, evitar acelerones y frenazos bruscos, etc.)
 • En el caso de disponer de diferentes vehículos, utilizar lo que tenga las emisiones más bajas.Optimizar la climatización de los hogares.

Es manté l'avís per contaminació

Notícias
Es va publicar el dijous, 27 juny 2019
AddThis Social Bookmark Button

Es manté activat l’avís preventiu per contaminació atmosfèrica per tal de reduir les emissions de contaminants i evitar evitar així episodi ambiental. L’avís preventiu comporta:

 • Indicar en els panels lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és elevat;
 • Informar la ciutadania perquè prioritzi l’ús del transport públic envers el vehicle privat;
 • Notificar a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos;
 • Recomanar als municipis que aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents.

La mesura es pren per causa dels nivells força elevats de contaminació per partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) mesurats, degut a una intrusió de pols africana que afecta el país des del dia de Sant Joan i de la poca dispersió atmosfèrica que es preveu per a avui.

En els darrers tres dies s’han produït set superacions del valor límit diari de PM10 a les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de tot Catalunya, dues de les quals ahir, a Manresa i a Sant Esteve de la Sarga (Observatori del Montsec). L

a Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic farà un seguiment diari exhaustiu dels nivells i valorarà si cal activar un episodi de contaminació per partícules –que no comporta restriccions de vehicles–, o bé desactivar l’avís preventiu.

Es recomana

 • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
 • Utilitzar el transport públic.
 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).
 • Utilitzar el cotxe compartit.
 • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
 • Optimitzar la climatització de les llars.

Protegir la gavina corsa

Notícias
Es va publicar el dimarts, 25 juny 2019
AddThis Social Bookmark Button

La Xarxa de Rescat de Fauna Marina de la Generalitat (XRFM) ha començat l’anellament dels polls de gavina corsa (Ichthyaetus audouinii) nascuts a les colònies presents al litoral català al Port de Tarragona, Barcelona i Terres de l’Ebre. En total, es preveu anellar prop de 1.100 polls, uns 400 a Tarragona, 300 a Barcelona i 400 a l’Ebre.

En total, prop d’una trentena de persones, que es divideixen en equips reduïts per agilitzar l’operatiu i pertorbar el mínim temps la colònia. Uns busquen els polls, altres s’encarreguen del recompte, i altres de l’anellament pròpiament. Es tracta de persones d’acreditada experiència amb autorització administrativa vigent per al marcatge d’espècies protegides. S’encarreguen de col·locar-los una anella metàl·lica, i una anella de PVC amb un codi alfanumèric que els identifica a grans distàncies.

L’objectiu de l’operatiu és facilitar el seguiment dels individus que neixen al litoral català d’aquesta espècie amenaçada d’extinció, per estudiar el seu comportament i els seus hàbits migratoris. De fet, alguns polls anellats l’any passat han estat detectats aquest hivern a Gàmbia i el Senegal.

La XRFM ha enllestit el cens de parelles reproductores de gavina corsa al litoral català. La tendència observada des del 2015 d’estabilització de la població es manté, amb 3.555 parelles en total. El gruix d’exemplars es localitzen al Parc Natural del Delta de l’Ebre, amb 2.101 parelles a la Punta de la Banya i les Salines de la Tancada. Li segueix el Port de Tarragona, amb 1.043 parelles, i amb més distància, el Port de Barcelona, amb 344 parelles.

Aquí, els temporals de l’abril van afectar la nidificació, que va ser inferior al 2018. Al Delta del Llobregat, el temporal i la presència de depredadors ha afectat la nidificació de les 67 parelles presents, que no han aconseguit reproduir-se.

 

 

 

Galeria d'imatges dels Premis Ones Mediterrània

Notícias
Es va publicar el dimarts, 11 juny 2019
AddThis Social Bookmark Button

Recepció institucional a l'Ajuntament de Tarragona amb la tinent d'alcalde Elvira Ferrando

Un moment de la recepció a la sala dels Il·lustres

Irene Villa explica la seva història al Saló dels Il·lustres

El  Padre Patera a la recepció

La periodista mexicana Lydia Cacho amb la representant de BASF, Conxita Esteve

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews

Utilizamos cookies para mejorar la experiencia de navegación. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Saber más.

Acepto las Cookies de este sitio web.